Phân tích Onpage Website trước khi SEO

Posted on 23:44 Under 0 nhận xét

Khi đánh giá OnPage của website các bạn cần chú ý tối ưu các vấn đề sau : thẻ title, thẻ description, thẻ H, thẻ Alt Image,thẻ keyword, tối ưu URL,tốc độ website , tổng số lương link….

Phân tích Onpage Website trước khi SEO
1. Tối ưu khóa URL

a. Cấu trúc URL
Danh mục :http://domain/danhmuc(id)/
Bài viết: http://domain/danhmuc/bai-viet(id).html
hoặc http://domain/bai-viet-id.html
Tìm kiếm: http://domain/keyword-id.html
Tag: http://domain/(danh-muc)/tag-id.html

b. Nguyên tắc

- Không sử dụng 2 URL khác nhau có cùng 1 nội dung
- Không dùng ký tự đặc biệt : “;’[]!@#$%^&*()_+= trừ dấu – /
- Ưu tiên sử dụng URL không dấu
- Sử dụng http://domain/danhmuc/ hoặc http://domain/danhmuc         (có hoặc ko có dấu /)
- Sử dụng có www hoặc non-www : chỉ sử dụng 1 trong 2 loại. Nếu sử dụng có www thì URL non-www phải redirect về URL có www và ngược lại.
- Hạn chế URL quá dài khoảng 70 ký tự trở lại
- Hạn chế phân cấp URL. Tốt nhất nên để 3 cấp : http://domain/cap-1/cap-2/cap3.html
- Có phần quản trị để dễ sửa đổi

2. Thẻ tiêu đề (Title)

- Nên để tiêu đề khoảng 80 ký tự (tiêu chuẩn là 11 từ và 70 ký tự, cả dấu cách)
- Không được lặp lại title giống nhau trong site
- Trang chủ và các danh mục, bài viết nhân viên công ty biên soạn: title phải điền bằng tay
- Bài viết, sản phẩm khách hàng đăng, tag, tìm kiếm, những nội của khách hang tự tạo : sử dụng công thức riêng . Phần này cũng phải có chứ năng quản trị để sửa đổi nếu thấy trường hợp ko phù hợp
- Title bao quát hết nội dung của trang (chứa từ khóa, thu hút người dùng)
- Phần quản trị dễ dàng cho tất cả các title trong site

3. Thẻ mô tả (Meta Description)

- Nên để mô tả khoảng 70 từ hoặc 350 ký tự
- Không được lặp lại description giống nhau trong site
- Trang chủ và các danh mục, bài viết nhân viên cty soạn: description điền bằng tay
- Bài viết, sản phẩm khách hàng đăng, tag, tìm kiếm, những nội của khách hàng tự tạo : sử dụng công thức riêng . Phần này cũng phải có chứ năng quản trị để sửa đổi nếu thấy trường hợp ko phù hợp
- Description bao quát hết nội dung của trang (chứa từ khóa, thu hút người dùng)
- Phần quản trị dễ dàng cho tất cả các description trong site

4. Thẻ H (H1 and H2 tags)

- Thẻ H1: sử dụng 1 thẻ duy nhất cho 1 URL
+ Trang chủ: thường để ở Logo hoặc câu slogan hay tiêu đề trang web (từ khóa chính)
+ Danh mục: để ở tên danh mục
+ Chi tiết bài viết: tiêu đề bài viết
- Thẻ h2:
+ Trang chủ: thường để ở trên danh mục
+ Danh muc: thường ko để, hoặc để ở tên danh mục cấp 2
+ Trang chi tiết: thường ko để, hoặc để ở tên danh mục

5. Thẻ keyword

- Mặc dù có tên là Keyword, nhưng đây là phần ít quan trọng nhất trong việc làm SEO.
- Hiện tại  các Search Engine không quan tâm nhiều đến Meta Keyword, nhưng bạn cũng không nên bỏ phần Meta Keyword này vì có thể về sau
- Không nên để quá nhiều từ khóa trong thẻ này nên để khoảng 10 từ khóa có liên quan với nhau (từ khóa chính và từ khóa phụ)

6. Thẻ mô tả hình ảnh ( Alt Image Tag)

ALT tag hình ảnh đã trở nên quan trọng với sự gia tăng nhu cầu về tìm kiếm hình ảnh, nó có thể đóng góp đáng kể lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm đến website của bạn nếu sử dụng đúng cách. Nếu bạn sử dụng một hình ảnh như là một liên kết cùng với thẻ alt của nó sẽ giúp Google hiểu thêm về trang web mà bạn đang liên kết.

Một số chú ý:
-Sử dụng thẻ mô tả (alt tag) và thẻ tiêu đề (title tag) cho hình ảnh của bạn để mô tả hình ảnh với các từ khóa có liên quan
-Hình ảnh được xếp hạng cao khi được sử dụng với một đoạn mô tả và tiêu đề có cấu trúc HTML <h>
- Đặt tên cho ảnh ngắn gọn gần giống như thẻ alt – có thể đặt theo từ khóa
- Không nên đặt tên hình ảnh chung chung như “image1.jpg”, “pic.gif”, “1.jpg”
-  Không viết tên hình ảnh quá dài, viết văn bản alt quá dài mà có thể coi là spam
- Không nhồi nhét từ khóa vào thẻ alt, thẻ title,tên hình ảnh
- Nên lưu trữ hình theo theo thưc mục “cha con” và đặt tên thư mục theo đúng chủ đề.Điều này giúp các url của hình ảnh thân thiện hơn

7. Tốc độ tải trang

Sau hội thảo PubCon, Matt Cutts cho biết, Google đã thảo luận và đưa thêm yếu tố tốc độ load trang và tải trang vào hệ thống tìm kiếm xếp hạng website. Đây là yếu tố hướng đến người dùng rất rõ nét.
Nên các bạn chú ý đến việc tăng tốc website, theo mình thời gian tốt nhất dưới 8 giây

8 . Internal link: đây là các link trên xuất hiện trên site

- Tất cả các link đều phải có thuộc tính title
- Sử dụng anchor text trong các bài viết: anchor text chứa URL có chứa các keyword tương ứng
- Chú ý đặt thuộc tính nofollow cho các link trỏ ra ngoài
- Nên tạo 1 box về tag phổ biến

9. Chuẩn code w3c

- kiểm tra lỗi tại http://validator.w3.org/

10. Các chức năng khác

- chức năng chia sẻ cộng đồng: face, google, zing, linkhay…
- chức năng vote: like , + 1, hay…
- chức năng chèn tìm kiếm google
- chức năng rich snippets
+ Tạo Breadcumbs
+ Ngôi sao đánh giá
11.Ngoài ra nên tối ưu hóa CSS, tạo sitemap, tạo file Robots.txt


Tác giả

là dịch vụ SEO chuyên nghiệp, hỗ trợ SEO từ khóa, chạy Adwords, quảng cáo Facebook, phát triển kinh doanh cho khách hàng. Quý khách hàng có thể tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội Twitter,Facebook,and Google+


0 nhận xét