Google đã thay đổi báo cáo điểm chất lượng

Posted on 21:44 Under 0 nhận xét

Vào thứ Hai ngày 27/7/2015, Google thông báo họ đang thay đổi cách báo cáo điểm chất lượng đối trong quảng cáo Adwords. Sự thay đổi này có hiệu lực gần như ngay lập tức.

Google đã thay đổi báo cáo điểm chất lượng

Tuy nhiên cập nhật lần này không ảnh hưởng đến cách tính điểm chất lượng hay cách tính giá thầu, mà sẽ ảnh hưởng đến điểm chất lượng mà bạn nhìn thấy trong Adwords.

Google giải thích rằng thay đổi này sẽ giúp đơn giản hóa hệ thống, tập trung vào cách cải thiện độ chính xác của quảng cáo với mỗi từ khóa tìm kiếm. Thứ duy nhất bạn có thế thấy đó là trước khi có truy cập cho từ khóa nào đó, từ khóa sẽ được mặc định điểm chất lượng là 6. Điểm sẽ được cập nhật lần tiếp tới khi có đủ lượt hiển thị quảng cáo trong một ngày.

Lần gần đây nhất Google cập nhật Adwords đó là tháng 7/2013. Trong lần cập nhật đó, Google cũng đã “thiết kế” tập trung xoay quanh ba yếu tố chính để đánh giá điểm chất lượng đó là tỉ lệ click (CTR), độ liên quan của từ khóa và chất lượng của trang đích.


Tác giả

là dịch vụ SEO chuyên nghiệp, hỗ trợ SEO từ khóa, chạy Adwords, quảng cáo Facebook, phát triển kinh doanh cho khách hàng. Quý khách hàng có thể tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội Twitter,Facebook,and Google+


0 nhận xét