Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội

Posted on 09:17 Under 0 nhận xét

 Khi bạn bán hàng trên mạng xã hội, một câu hỏi khá quan trọng là bài viết của bạn tiếp cận được bao nhiêu khách hàng. Ngoài yếu tố hình ảnh hấp dẫn, nội dung thu hút thì thời gian đăng bài cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành công.
Dưới đây là [Infographic] thông kê thời điểm đăng bài tốt nhất trên các mạng xã hội giúp bạn dễ dàng tiếp cận được nhiều khách hàng!

Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 1

Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 2


Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 3


Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 4
Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 5
Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 6

Thời điểm tiếp cận khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội - hình 7


Tác giả

là dịch vụ SEO chuyên nghiệp, hỗ trợ SEO từ khóa, chạy Adwords, quảng cáo Facebook, phát triển kinh doanh cho khách hàng. Quý khách hàng có thể tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội Twitter,Facebook,and Google+


0 nhận xét